Praktisch

Algemene informatie

De uren die vermeld worden bij de gebouwen, verwijzen naar het openings- en sluitingsuur. De organisatoren behouden zich het recht voor de deuren vroeger te sluiten bij een grote toeloop, zodat ze toch op het afgesproken uur kunnen eindigen.

Ter plaatse kunnen speciale maatregelen worden opgelegd voor de te bezoeken gebouwen.

Het is verboden te roken en te eten tijdens de bezoeken. Het is ook mogelijk dat de verantwoordelijken het maken van foto's niet toestaan. Voor een vlotte toegang wordt gevraagd om rugzakken of grote tassen te vermijden.

De vermelding B of BL, gevolgd door een datum aan het einde van een tekst, wijst erop dat het gebouw waarvan sprake op die datum beschermd werd of ingeschreven werd op de bewaarlijst.

De verwijzingen in het vet naast de nummers van de plaatsen en de adressen van de activiteiten verwijzen naar een cartografisch plan van het Gewest. Dat kunt u schriftelijk aanvragen bij de Directie Monumenten en Landschappen en wordt u dan gratis toegestuurd.

De informatie over het openbaar vervoer werd ons verschaft door de MIVB. Zij vermeldt de haltes die zich in de nabijheid bevinden van de plaatsen en vertrekpunten, rekening houdend met de dienstregeling op zaterdag en zondag.

Opgelet: voor bepaalde activiteiten is het verplicht vooraf te reserveren (het telefoonnummer vindt u onder de notitie over de activiteit). Er is voor deze werkwijze gekozen om het publiek in optimale omstandigheden te kunnen ontvangen en om in voldoende gidsen te kunnen voorzien. U kunt op de dag zelf ook nog naar het vertrekpunt gaan, want annuleringen zijn immers nooit uitgesloten.

Download het programma

Internet is prima, maar een gedrukte versie is nog beter!

Download een taalversie naar keuze:

Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit

Dankzij de medewerking van de Nationale Vereniging voor de Huisvesting van Personen met een Handicap (NVHPH), wordt de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit vermeld naast elk gebouw dat in het programma opgenomen is. Dat is gebaseerd op de gegevens die de verantwoordelijken van de opengestelde plaatsen hebben meegedeeld en werd nog eens gecontroleerd door een lid van de vereniging. Alle parken, tuinen en gebouwen met het toegankelijkheidslogo werden geverifieerd.

De toegankelijkheid van de gebouwen is weergegeven volgens de criteria en normen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de hand van de volgende logo’s:

Toegankelijk er zijn voldoende voorwaarden vervuld opdat personen in een (al dan niet elektrische) rolstoel zich zelfstandig kunnen verplaatsen
Toegankelijk met hulp de hulp van een derde is vereist om zich gemakkelijk te kunnen verplaatsen
Niet toegankelijk treden en onvermijdelijke hindernissen aanwezig

Houd er rekening mee dat in de parken die als niet toegankelijk vermeld zijn zich te veel obstakels bevinden en/of het niet mogelijk is om er een wandeling van betekenis te maken.

De criteria voor toegankelijkheid zijn enkel van toepassing voor de bezoeken tijdens de Open Monumentendagen. Zij zijn niet noodzakelijk geldig voor de gewone activiteiten in die gebouwen.

Voor bijkomende inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de NVHPH (secretariat@anlh.be)

Rondleidingen in Franstalige gebarentaal

De vereniging Arts & Culture organiseert dit jaar opnieuw rondleidingen in gebarentaal voor dove en slechthorende personen.

Zes plaatsen kunnen worden bezocht:

Palace
zaterdag en zondag om 11u. De rondleidingen worden voortgezet naar de bioscoop Galeries en CINEMATEK.

Voormalig atelier van Marcel Hastir
zaterdag om 11u en zondag om 15u

Bibliotheca Wittockiana
zaterdag om 14u30 en zondag om 12u

Pelgrimshuis
zaterdag en zondag om 16u

Voormalige Compagnie des Bronzes – La Fonderie
zaterdag om 14u en zondag om 16u

Aboriginal Signature Estrangin gallery
zaterdag om 11u en zondag om 14u

Contact

Urban.brussels (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed)

Directie Cultureel Erfgoed
Kunstberg 10-13
1000 Brussel

jdp-omd@urban.brussels

Infolijn op 14 en 15 september 2019, van 10u tot 17u: 02/432.85.13

Twitter : #jdpomd
Facebook : Bruxelles Patrimoines – Erfgoed Brussel