Programma

Kunstencentrum van het Rood-Klooster en kunstenaarsateliers

A. de Ville de Goyet © Urban.brussels

De priorij van het Rood Klooster werd gesticht door kluizenaars die zich in het Zoniënwoud vestigden. Ze bouwden er cellen en een kapel die in 1369 werd ingewijd. De hertogen van Brabant waren gul voor deze eerste stichting die in 1373 de regel van Sint-Augustinus aannam. De Bourgondische hertogen en hun opvolgers bestendigden de welvaart van de priorij die ook al zeer vroeg een artistieke roeping lijkt te hebben gekend. De hele 15de eeuw werden er opmerkelijke handschriften vervaardigd, mooi verlucht en ingebonden, die de priorij in heel Europa naam en faam gaven. De schilder Hugo van der Goes werd er in 1478 als lekenbroeder opgenomen en stierf er in 1482. De bloei van de priorij duurde voort tot aan haar opheffing in 1784. De charme van de locatie bleef echter veel bezoekers lokken, zozeer zelfs dat in 1884 het molenaarshuis werd ingericht als herberg en in 1902 een restaurant werd geopend in de vroegere vertrekken van de prior. De volledige site werd in 1910 door de Belgische Staat aangekocht. In diezelfde periode inspireerde de omgeving ook vele schilders die hun intrek namen in de oude kloostergebouwen. Onder meer Léon Houyoux, Alfred Bastien, Louis Clesse, Auguste Oleffe en Jean Laudy vormden er een soort schilderskolonie die reeds vooruitliep op de huidige bestemming van het complex. Het kloppend hart van de site is het Kunstencentrum van het Rood-Klooster, dat de relaties verkent tussen schrift en beeld, tussen kunst en woord. Het centrum wil ook de kennis bevorderen van het Belgische erfgoed, hedendaagse creatie aanmoedigen door een tweejaarlijkse Ontdekkingsprijs uit te loven en, ten slotte, Belgische kunstenaars in de kijker plaatsen door wetenschappelijke retrospectieves aan hen te wijden. Meerdere ambachtslui en kunstenaars hebben vandaag een vaste stek op de site zoals een glasblazer, een kantwerkster, schilders, beeldhouwers, een keramist en iemand die houten speelgoed maakt. Men vindt er ook het Théâtre de la Parole, dat werken uit de mondelinge literatuur opvoert voor volwassenen en jongeren. (B 16/11/1965)

Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen, zijn de Ateliers d’artistes de Rouge-Cloître geopend en stellen zij hun diverse activiteiten en demonstraties voor.

Praktische informatie

Rood-Kloosterstraat 4, Oudergem

za en zo van 14u tot 17u

Niet toegankelijk

Niet toegankelijk

M
5 Herrmann-Debroux
T
8 Herrmann-Debroux
T
44 Oudergem-Woud
B
34 Tweesteenwegen
B
41 Herrmann-Debroux
B
72 Massarttuin/ADEPS