Programma

Koninklijke kapel – Protestantse kerk van Brussel

A. de Ville de Goyet © Urban.brussels

De eerste steen van de voormalige ‘Hofkapel’, gebouwd naar de plannen van architect Jean Faulte, werd gelegd op 1 mei 1760. Het grondplan vertoont grote gelijkenis met de kapel van het kasteel van Versailles, maar het algemene uitzicht lijkt eerder op de kapel van het kasteel van Lunéville in Lotharingen, ongetwijfeld om Karel van Lotharingen, gouverneur van de Nederlanden, te behagen. Binnenin vertonen de zijbeuken met galerijen een superpositie van zuilen met Ionische en Korinthische kapitelen, typerend voor de classicistische Franse architectuur. Het geheel is echter uitgewerkt met een vrijheid eigen aan de Lodewijk XV-stijl hoewel sommige details reeds de Lodewijk XVI-stijl aankondigen. In oktober 1804 ondertekende Napoleon een decreet dat de kapel aan de protestantse eredienst schonk. Als lid van een tak van de familie van Saksen die als een van de eersten tot het protestantisme was overgegaan, maakte koning Leopold I van deze kerk de ‘Koninklijke kapel’. De vorst woonde hier een tot twee keer per maand de eredienst bij, zoals de prinsen van Oranje het hem voordeden. Vandaag vinden hier regelmatig concerten plaats, voornamelijk van barokmuziek, waarmee wordt aangeknoopt met een van de functies van de kapel ten tijde van Karel van Lotharingen. Het is geen toeval dat het muziekensemble dat in dienst van de gouverneur stond de naam ‘Chapelle de la Cour’ droeg. (B 20/11/2001)

Praktische informatie

Museumstraat 2, Brussel
enkel za van 10u tot 18u
Toegankelijk met hulp

Toegankelijk met hulp

M
1 5 Centraal Station
M
1 5 Park
T
92 93 Koning
B
27 33 38 71 95 Koning
B
29 63 65 66 Centraal Station