Programma

Voormalig atelier van Marcel Hastir

A. de Ville de Goyet © Urban.brussels

Het gebouw waarin zich het atelier van schilder Marcel Hastir bevindt, dateert uit 1860 toen de Leopoldswijk in volle uitbreiding was. Omstreeks 1900 werd achteraan een bijgebouw opgetrokken waar de gegoede burgerij dans-, scherm- en turnlessen volgde. Het volledige pand werd in 1927 verkocht aan de Belgische afdeling van het Theosofisch Genootschap. De kunstenaar, die aanhanger was van deze filosofische stroming, betrok de tweede verdieping van de woning waar hij ook schilderde. Gedurende de Tweede Wereldoorlog gaf Marcel Hastir onder de dekmantel van een teken- en schilderschool onderdak aan jonge mensen die in gevaar verkeerden. Hij liet in zijn atelier anti-nazistische pamfletten drukken en vervalste identiteitsdocumenten om levens te redden. Heel beroemde musici hebben hier gespeeld, zoals Arthur Grumiaux, Lola Bobesco, Carlo Van Neste, Bruce Hungerford, Jean-Claude Van den Eynden, Julian Bream, Narciso Yepes; Charles Trenet heeft hier gezongen.

Maurice Béjart heeft dankzij een door Marcel Hastir georganiseerd dansseminar, in de Munt zijn eerste choreografie “Symphonie pour un homme seul” op de planken kunnen brengen. Het atelier werd na het overlijden van Marcel Hastir in 2011 op het nippertje van de afbraak gered en is intact bewaard. Sindsdien vinden er onder de hoede van een stichting regelmatig concerten en lezingen plaats in deze intieme ruimte. (B 23/03/2006)

Rondleidingen in Franse gebarentaal, zaterdag om 11u en zondag om 15u. Met de medewerking van Art & Culture.

Praktische informatie

Handelsstraat 51, Brussel-Uitbreiding

za en zo van 10u tot 18u

Niet toegankelijk

Niet toegankelijk

M
2 6 Troon
B
27 34 38 54 64 71 80 95 Troon